Mesa A.Ş. parçadan alınan numunelerle yapılan muayene verilerini ve kalıp kumu hakkında edinilen verileri bilgiye dönüştürerek döküm operasyonunu proses kontrollü olarak yürütmektedir. Dökümhane prosesinin her adımını denetim altında tutmak için de kum laboratuvarı ve malzeme test cihazlarını, kendi bünyesinde bulundurmaktadır.

* X-Ray 2D/ 3D (CT)   * Spektral analiz cihazları   * Çekme test cihazı   * Numune Parlatma/ Hazırlama cihazları

* Rockwell ve Birinell sertlik ölçme cihazıları ±4 HRC/ 0-100 Rockwell - ±4 HRB 66.8-945 HRB

* Metalografik Mikroskoplar, Videoskopi, Ultrasonik muayene ve Manyetik Partikül test cihazları

* Termohigrometre, Afs kum eleği, Nem, Gaz geçirgenliği, Yaş basma/ Çekme mukavmeti, Kompaklibite test cihazları 

* Etüv fırını, Pirometre, Sıcaklık ölçme ve Termik analiz cihazları 

* Boya ve kaplama kalınlığı ölçüm cihazı   * Kalıp kumu nem ve sertlik ölçme cihazı 

* Al. Gaz ölçme cihazı   * Sızdırmazlık test cihazı   * Şerit testere