Başarımızın sürekliliğini sağlayabilmek için MESA’da sürekli yaygın bir eğitim ve geliştirme programı uygulanmaktadır. Bu program dâhilinde iç ve dış kaynaklı eğitimler, seminerler, toplantılar ve tanıtımlar gerçekleştirilmektedir.


Bu kapsamda eğitim programları;

- Oryantasyon ve iş başı eğitimleri, kurumsal adaptasyonun sağlanmasına, şirket yapısı ve yapılan işle ilgili teknik bilgilerin verilmesi,

- Yetkinlik Bazlı eğitimler, çalışanların iş ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, teknik yeterliliklerini artırmalarına,

- Bireysel gelişim eğitimleri, bireysel becerilerin geliştirilmesine yöneliktir.

Çalışanların alacakları eğitimler şirketin ve çalışanın ihtiyaçlarına bağlı olarak yıllık planlanır ve gerçekleştirilir. Eğitim ihtiyaçları bizzat çalışan katılımı ile gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın; başarılı olmaya odaklı; gerek kendilerine, gerekse yaptıkları işe değer katan bireyler olmaları için tüm imkânları sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışanların bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olmayı, gelişme ihtiyaçlarını birlikte belirlenmeyi ve uygun eğitim ve geliştirme programları ile bu ihtiyaçların karşılanmasına olanak tanımayı amaçlıyoruz.