ERGİTME

Dökümhanemizde her biri 1500 kg/saat ergitme kapasiteli, 1 adet dual trak indüksiyon ocağı bulunmaktadır. Ergimiş metalin, karbon, silis ve karbon eşdeğerleri, termik analiz ve spektral analiz ile kontrol edilmekte ve her pota sıcaklık kontrolüne tabi tutulmaktadır. Döküm sonrası sertlik ve mikroyapı kontrolleri de yapılmaktadır.