DÖKÜMHANE LABORATUARI

Mesa A.Ş. parçadan alınan numunelerle yapılan muayene verileri ve kalıp kumu hakkında edinilen verileri bilgiye dönüştürerek döküm operasyonunu proses kontrollü olarak yürütmektedir. Dökümhane prosesinin her adımını denetim altında tutmak için de kum laboratuarı ve malzeme test cihazlarını, kendi bünyesinde bulundurmaktadır. Malzemenin döküm öncesi kimyasal kompozisyon testleri, Foundry Master marka spektrometre ile yapılmaktadır. Dökümhane laboratuarında kalıp kumu yaş basma mukavemeti, gaz geçirgenliği kompaktibilite değerleri George Fisher marka ürün test cihazları ile ölçülmektedir. Müşterinin malzemeden beklediği mukavemet, işlenebilme kabiliyeti mikro yapı gibi özellikler dökümhane laboratuarında bulunan sertlik ölçme ve optik mikroskop cihazıyla kontrol edilmektedir. Karbon, silisyum ve karbon eşdeğerini, sıvı metalin ocaktaki sıcaklığını, malzemenin küreselleşme eğilimini ölçebilen ergitme ünitesine entegre termik analiz cihazı bulunmaktadır. Döküm sıcaklığı döküm kalıba alınmadan önce seyyar tip sıcaklık ölçme cihazıyla kontrol edilmektedir. Bünyemizde tahribatlı ve tahribatsız muayeneler yapılabilmektedir.